Elektroniczna skrzynka podawcza - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 29 września 2005 roku ws. warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznym podmiotom publicznym (Dz.U. Nr 200 poz. 1651) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 27 listopada 2006 roku ws. sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 277 poz. 1664) Komenda Miejska Policji w Poznaniu uruchomiła usługę Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

W celu złożenia wniosku do Komendy Miejskiej Polcji w Poznaniu należy:

1. Zalogować się na platformie www.epuap.gov.pl (konto jest bezpłatne).

2. Wybrać z Katalogu Usług Komendę Miejską Policji w Poznaniu.

3. Wypełnić formularz oraz jeśli to konieczne dołączyć dokument w formie elektronicznej.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Komendy Miejskiej Policji w Poznanu: /KMPPoznan/SkrytkaESP

Metryczka

Data publikacji 12.02.2015
Data modyfikacji 27.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniela Poplewska
Osoba udostępniająca informację:
Daniela Poplewska KMP Poznań
Osoba modyfikująca informację:
Beata Chudziak
do góry