Ewidencja i rejestry

 

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach (stan na dzień  01.07.2014 r.)

 

Udostępnienie danych zawartych w ewidencjach i rejestrach odbywa się zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 
 
 
 
 
 
Wydział Prezydialny

- Dziennik korespondencyjny Wydziału Prezydialnego KMP w Poznaniu
- Rejestr korespondencji wpywającej Wydziału Prezydialnego KMP w Poznaniu
- Ewidencja faksów Wydziału Prezydialnego KMP w Poznaniu
- Zeszyt przepisów do dekretacji i zapoznania dla Komndantów Miejskich Policji w Poznaniu
- Ewidencja wyjść w godiznach służbowych Wydziału Prezydialnego KMP w Poznaniu
- Rejestr ewidencji wydania i wykorzystani8a kart zbliżeniowych "WIZYTA" Wydziału Prezydialnego KMP w Poznaniu
- Lista obecności Wydziału Prezydialnego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji kluczy Wydziału Prezydialnego KMP w Poznaniu
- Ksiązka kluczy do sali odpraw
- Rejestr nadgodzin Wydziału Prezydialnego KMP w Poznaniu
- Dziennik pobrań karty "FLOTA" Wydziału Prezydialnego KMP w Poznaniu
- Dziennik korespondencyjny Radcy Prawnego
- Dziennik korespondencyjny Rzeczy Znalezionych
- Zeszyt przekazanych faktur do W.FZŁiI KMP
- Rejestr spraw przydzielonych dzielnicowemu Wydziału Prezydialnego KMP w Poznaniu
- Rejestr czynności nadzorczych przeprowadzanych przez Wydział Prezydialny KMP w Poznaniu
- Zeszyt odpraw Wydziału Prezydialnego KMP w Poznaniu
- Dziennik podawczy
- Dziennik korespondencyjny - ZAPOMOGI
- Skorowidz do dziennika zapomóg
- Rejestr Decyzji Odmownych Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu
- Zeszyt odpraw służbowych kadry kierowniczej
- Dziennik przepisów innych resortów
- Dziennik przepisów MSWiA
- Dziennik przepisów KGP
- Dziennik przepisów WKWP
- Dziennik przespiów KMP
- Dziennik przepisów Naczelnika
- Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek (WKT 111)
- Rejestr akt brakowanych kat. B
- Rejestr akt brakowanych kat. BC
- Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niejawnej kat. "B" i "BE"
- Rejestr spisów akt przekazanych kat. A i B
- Rejestr spisu akt przekazanych do Składnicy Akt
- Rejestr udostępnień akt z Składnicy Akt
- Rejestr wniosków na broń sportową osób fizycznych
- Skorowidz alfabetyczny do Rejestru wniosków na broń sportową dla osób fizycznych
- Rejestr wniosków na broń sportową osób prawnych - obiekty
- Skorowidz alfabetyczny do Rejestru wniosków na broń sportową osób prawnych - obiekty
- Księga druków ścisłego zarachowania - Karta Rejestracyjna broni
- Rejestr otrzymanych i wydanych zaświadczeń uprawniających do noszenia broni
- Księga druków ścisłego zarachowania - Legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia na broń
- Księga druków ścisłego zarachowania - Legitymacja osób dopuszczonych do posiadania broni
- Księga druków ścisłego zarachowania - Legitymacja posiadacza broni
- Księga druków ścisłego zarachowania - Zezwolenie na czasowe noszenie broni - druk Ob-15
- Księga druków ścisłego zarachowania - Świadectwo broni Ob-13
- Ksiażka ewidencji broni i amunicji
- Rejestr osób zobowiązanych do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wydanych w tych sprawach decyzji
- Dziennik rozkazów nagrodowych
- Rejestr upoważnień kontrolnego
- Rejestr upoważnień dla Straży miejskiej i gminnej do kontroli ruchu drogowego
- Centralny Rejestr Upoważnień
- Centralny Rejestr do czynności nadzorczych
- Centralny Rejestr Penomocnictw
-Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - Technika Policyjna
- Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - Łącznosci i Informatyki
- Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - Kwaterunek
- Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu - P.poż
- Zeszyt powielonych druków i dokumentów

 

Wydział Kadr i Szkolenia

- Dziennik korespondencyjny Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Poznaniu
- Dziennik przepisów Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Poznaniu
- Rejestr korespondencji wpływającej do Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Poznaniu
- Ewidencja faksów
- Lista obecności Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Poznaniu
- Rejest delegacji służbowych Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Poznaniu
- Segregator zwolnień lekarskich
- Książka doręczeń Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji kluczy Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Poznaniu
- Rejestr ewidencji wydawania kart zbliżeniowych "WIZYTA"
- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Poznaniu
- Rejestr nadgodzin Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Poznaniu
- Wykaz przesyłek poleconych
- Wykaz przesyłek nadanych
- Formularz spisu spraw
- Rejestr odpraw służbowych Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Poznaniu
- Zeszyt ogoszeń
- Książka ewidencji sprzetu łączności i informatyki Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzetu biurowego, kwaterunkowego, kuchennego, sprzętu przeciw pożarowego Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Poznaniu
- Rejestr praktyk studenckich
- Rejestr postępowań dyscyplinarnych
- Rejestr postępowań i orzeczeń

 
 
 Wydział Kontroli

- Rejestr skarg i wniosków Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Rejestr wypadków funkcjonariuszy Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Rejestr wypadków pracowników cywilnych Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Dziennik korespondencyjny Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Skorowidz do dziennika korespondencyjnego Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Rejestr korespondencji wpływającej Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Dziennik podawczy korespondencji tajnej Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Książka doręczeń Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Dziennik przepisów KWP i KGP i KMP
- Ewidencja faksów Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzętu Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Narady służbowe Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Ewidencja zwolnień lekarskich i kart urlopowych Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Wykaz przesyłek poleconych i nadanych Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Rejestr postępowań szkodowych w mieniu osobistym policjantów w związku ze służbą
- Rejestr delegacji służbowych Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Książki ewidencji sprzętu kwaterunkowego Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Lista obecności Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Formularze spisu spraw Wydziału Kontroli KMP w Poznaniu
- Rejestr korespondencji wpływajacej do zespołu ds. BHP KMP w Poznaniu
- Dziennik korespondencji do Zespołu ds. BHP KMP w Poznaniu

 
Wydział Zabezpieczenia Miasta

- Książka doręczeń sekretariatu Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
- Dziennik korespondencyjny Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
- Dziennik przepisów
- Ewidencja faksów Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
- Rejestr korespondencji wpływającej sekretariatu Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
- Rejestr korespondencji wpływającej dla kontrolnego Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
- Rejestr skarg i wniosków Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
- Zeszyt przebywania w jednostce poza godzinami służbowymi Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
- Książka zadań doraźnych Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
- Ewidencja wyjazdów służbowych Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
- Rejestr upoważnień Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
- Rejestr rozkazów personalnych Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
- Rejestr pobierania kluczy do pomieszczeń sypialnych
- Zeszyt wykonanych kserokopii Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
- Lista obecności Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
- Ewidencja wyjazdów służbowych Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
- Zeszyt poleceń dla sekretariatu Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
- Zeszyt pobierania kluczy alarmowych Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu
- Książka przebiegu służby Referatu Wywiadowczego WZM KMP w Poznaniu
- Książka nadzoru nad służbą Referatu Wywiadowczego WZM KMP w Poznaniu
- Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach Referatu Wywiadowczego WZM KMP w Poznaniu
- Zeszyt wydania kart "FLOTA" Referatu Wywiadowczego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka ewidencji  Meldunków Informacyjnych Referatu Wywiadowczego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka ewidencji Mandatów Referatu Wywiadowczego WZM KMP w Poznaniu
- Książka wydania sprzętu typu "Palmtop" Referatu Wywiadowczego WZM KMP w Poznaniu
- Książka wydania Alkotestów Referatu Wywiadowczego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka wydania środków łączności Referatu Wywiadowczego WZM KMP w Poznaniu
- Książka wydania broni Referatu Wywiadowczego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka kontroli magazynu uzbrojenia Referatu Wywiadowczego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka depozytu broni magazynu uzbrojenia Referatu Wywiadowczego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka wydania kart wjazdu na stary Rynek Referatu Wywiadowczego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka dyspozytora Zespołu Konnego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka ewidencji i wydania środków łączności i palmtopów Zespołu Konnego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka sprzebiegu służby Zespołu Konnego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach Zespołu Konnego WZM KMP w Poznaniu
- Zeszyt pobranych i wydanych notatników służbowych Zespołu Konnego WZM KMP w Poznaniu
- Rejestr nałożonych mandatów karnych Zespołu Konnego WZM KMP w Poznaniu
- Zeszyt wydanych wezwań dla funkcjonariuszy Zespołu Konnego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka nadzoru nad służbą Zespołu Konnego WZM KMP w Poznaniu
- Protokólarz Zespołu Konnego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka odpraw Zespołu Konnego WZM KMP w Poznaniu
- Książka przebiegu służby I RPI
- Ksiażka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach I RPI
- Książka nadzoru nad służbą I RPI
- Książka wydania broni z pododdziału I RPI
- Ksiażka depozytu I RPI
- Ksiażka kontroli sprzętu i uzbrojenia I RPI
- Książka wydania broni maszynowej I RPI
- Ksiażka wydania radiostacji I RPI
- Książka wydania ceduł patrolowych I RPI
- Książka wydania terminali I RPI
- Ksiażka wydania notatników służbowych I RPI
- Ksiażka ewidencji sprzętu uzbrojenia I RPI
- Ksiażka ewidencji sprzętu - kamizelki I RPI
- Rejestr doręczeń wezwań I RPI
- Ksiażka ewidencji mandatów karnych I RPI
- Książka odpraw I RPI
- Książka przebiegu służby Referatu Interwencyjnego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach Referatu Interwencyjnego WZM KMP w Poznaniu
- Książka nadzoru nad służbą Referatu Interwencyjnego WZM KMP w Poznaniu
- Książka wydania broni z pododdziału Referatu Interwencyjnego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka depozytów broni Referatu Interwencyjnego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka kontroli sprzętu magazynu uzbrojenia Referatu Interwencyjnego WZM KMP w Poznaniu
- Książka wydania kart flota Referatu Interwencyjnego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka wydania radiostacji nasobnych Referatu Interwencyjnego WZM KMP w Poznaniu
- Książka wydania ceduł tras patrolowych Referatu Interwencyjnego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka rejestru notatników służbowych Referatu Interwencyjnego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka ewidencji sprzętu uzbrojenia według numerów Referatu Interwencyjnego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka ewidencji meldunków informacyjnych Referatu Interwencyjnego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka wydania wezwań Referatu Interwencyjnego WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka ewidencji mandatów karnych Referatu Interwencyjnego WZM KMP w Poznaniu
- Książka odpraw i narad przeprowadzonych w Referacie Interwencyjnym WZM KMP w Poznaniu
- Książka przebiegu służby IV RPI
- Ksiażka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach IV RPI
- Książka nadzoru nad służbą IV RPI
- Książka wydania broni z pododdziału IV RPI
- Ksiażka depozytu broni IV RPI
- Ksiażka kontroli magazynu uzbrojenia IV RPI
- Ksiażka wydania radiostacji IV RPI
- Książka wydania ceduł patrolowych IV RPI
- Rejestr wydanych wezwań IV RPI
- Rejestr nałożonych mandatów karnych IV RPI
- Protokolarz odpraw IV RPI
- Rejestr wydania sprzętu PZ IV RPI
- Książka przebiegu służby Zespołu Przewodników Psów Służbowych WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka wydarzeń Zespołu Przewodników Psów Służbowych WZM KMP w Poznaniu
- Rejestr działań NGRMP Zespołu Przewodników Psów Służbowych WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka doręczeń przesyłek miejscowych Zespołu Przewodników Psów Służbowych WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka ewidencji mandatów Zespołu Przewodników Psów Służbowych WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażka rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem Drager 7410 Zespołu Przewodników Psów Służbowych WZM KMP w Poznaniu
- Rejestr ewidencji notatników Zespołu Przewodników Psów Służbowych WZM KMP w Poznaniu
- Ksiażki Dziennik Pracy Psa Służbowego Policji Zespołu Przewodników Psów Służbowych WZM KMP w Poznaniu
- Książka przebiegu służby III RPI
- Ksiażka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach III RPI
- Książka nadzoru nad służbą III RPI
- Książka wydania broni z pododdziału III RPI
- Ksiażka depozytu broni III RPI
- Ksiażka kontroli magazynu uzbrojenia III RPI
- Książka wydania broni maszynowej III RPI
- Ksiażka wydania MTN III RPI
- Książka wydania ceduł patrolowych III RPI
- Ksiażka ewidencji notatników służbowych III RPI
- Ksiażka ewidencji sprzętu uzbrojenia III RPI
- Ksiażka ewidencji RTN III RPI
- Rejestr wydanych wezwań III RPI
- Rejestr nałożonych mandatów karnych IIII RPI
- Protokolarz odpraw III RPI
- Książka przebiegu służby kontrolnego II RPI
- Ksiażka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach II RPI
- Książka nadzoru nad służbą II RPI
- Książka wydania broni z pododdziału II RPI
- Ksiażka depozytu broni II RPI
- Ksiażka kontroli sprzętu uzbrojenia II RPI
- Książka wydania broni maszynowej i strzelb II RPI
- Książka wydania ceduł patrolowych II RPI
- Ksiażka ewidencji notatników służbowych III RPI
- Ksiażka ewidencji sprzętu uzbrojenia II RPI
- Rejestr doręczeń wezwań II RPI
- Rejestr nałożonych mandatów karnych II RPI
- Protokolarz odpraw II RPI
- Rejesatr wydanych notatników II RPI
- Rejestr wydanych radiostacji II RPI
- Rejestr wydanych terminali mobilnych do służby II RPI
- Ksiażka ewidencji sprzętu "PZ" na indywidualnym stanie policjantów II RPI
- Ksiażka ewidencji sprzetu w użytkowaniu II RPI
- Rejestr wydanego sprzętu PZ do służby II RPI
- Rejestr ewidencji sprzetu uzbrojenia wg. nuemrów II RPI

 
Wydział do walki z Przestępczością Samochodową

- Dziennik korespondencyjny sekretariatu Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Rejestr korespondencji wpływającej Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Dziennik podawczy Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Ewidencja faksów Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Ewidencja wyjść w godiznach służbowych Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji kluczy Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Lista obecności Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Rejestr notatników służbowych Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Rejestr delegacji Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Rejestr KCIK Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Zeszyt odpraw Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Rejestr korespondencji wychodzącej Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Zeszyt godzin nadliczbowych Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Dziennik przepisów MSWiA
- Dziennik przepisów KGP
- Dziennik przepisów KWP
- Dziennik przepisów KMP
- Dziennik przepisów Naczelnika Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Zeszyt wypozyczenia kluczy do ODN Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprżetu w użytkowaniu Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Ksiązka sprzetu - materiału w jednostce użytkującej Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Ewidencja zmian w sprżecie i oprogramowaniu komputera Delta Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Ewidencja środków wyposażenia operacyjnego Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Rejestr osób poszukiwanych
- Zeszyt wejść i wyjść do ODN Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Dziennik stanowiska komputerowego ODN Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Rejestr Śledztw i Dochodzeń Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Księga dowodów rzeczowych / przedmiotów Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Książka służby konwojowej Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Książka kontroli osób zatrzymanych Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Wykaz przesyłek poleconych Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Wykaz przesyłek nadanych Wydziału d/w z Przestępczością KMP w Poznaniu
- Rejestr osób podejrzanych
- Rejestr wniosków do prokuratora o zastosowanie poręczenia majątkowego, dozoru policyjnego lub innych środków zapobiegawczych
- Rejestr wniosków do prokuratora o zastosowanie zabezpieczenia majątkowego
- Rejestr osób tymczasowo aresztowanych
- Rejestr osób pokrzywdzonych
- Rejestr wniosków do prokuratora o wystąpienie do Sądu Rejonowego o tymczasowe aresztowanie
- Rejestr korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą
- Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

 

Wydział Prewencji
 
- Dziennik korespondencyjny Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu
- Dziennik przepisów Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu
- Dziennik korespondencji wpływającej Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu
- Ksiązka doręczeń Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu
- Skorowidze Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu
- Ewidencja wyjść Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu
- Książka doręczeń Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu
- Książka wyjść w godzinach służbowych
- Książka ewidencji kluczy
Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu
- Książka dyslokacji patroli Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu
- Dokumentacja mandatowa Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu
- Książka przebiegu służby w patrolach Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu
- Segregator zwolnień lekarskich i urlopów Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu
- Lista obecności Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu
- Rejestr wydanych notatników służbowych Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu
- Rejestr rowerów oznakowanych w ramach programu "Poznański rower - bezpeiczny rower"

 
Wydział Ruchu Drogowego

- Dziennik korespondencyjny Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Ewidencja faksów Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Rejestr korespondencji wpływającej Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Dziennik przepisów Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Rejestr skarg i wniosków Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Książka doręczeń przesyek miejscowych Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Ksiązka doręczeń miasto Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
- Rejestr zatrzymanych praw jazdy
- Rejestr pobranych próbek krwi
- Ksiązka ewidencji kluczy Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Książka osób przebywajacych w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu po godzinach pracy
- Lista obecności Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Rejestr wokand Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Rejestr spraw o wykroczenia RSOW
- Rejestr kancelaryjny sprawdzeń w systemie informatycznym Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Książka sużby w patrolach, obchodach i na posterunkach Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
- Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej "MOBILE"
- Rejestr wydanych pokwitowań Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Rejestr wydanych notatników służbowych Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Książka wydania broni z pododdziału Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej "FOTO"
- Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej "ALCO"
- Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej - terminale osobne
- Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej - radiostacje nasobne
- Rejestr pracy sprzetu techniczno i kontrolno pomiarowego - ręczne mierniki prędkości
- Książka pracy urządzenia kontrolno pomiarowego Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Ewidencja pracy wideorejestratora Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Rejestr kaset materiałów wideo przechowywanych oraz zabezpieczonych do celów dowodowych
- Książka nadzoru służby Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
- Książka odpraw do służby i zadań doraźnych Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu

 

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

- Książka RSD Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Rejestr odmów wszczęcia Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Rejestr wniosków do prokuratora o zabezpieczenie majątkowe Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Rejestr wniosków do prokuratora o wystąpienie do sądu o tymczasowe aresztowanie Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Wniosek do Prokuratora o zastosowanie poręczenia majątkowego, lub innych środków zapobiegawczych Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Rejestr osób tymczasowo aresztowanych w sprawach prowadzonych przez Policję bądź też powierzonych Policji do prowadzenia
- Rejestr osób pokrzywdzonych Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Rejestr osób podejrzanych Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Rejestr korespondencji z zakresu prawnego z zagranicą Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Dziennik korespondencyjny Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Dziennik przepisów Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Rejestr korespondencji wpywajaćej Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Ewidencja faksów Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Ewidencja wyjść w godzinach sużbowych Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji kluczy Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Ewidencja ponadnormatywnego czasu pracy i sużby Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Książka sużby konwojowej Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Książka dorpowadzeń osób Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Książka odpraw do sużby konwojowej i doprowadzeń Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Rejestr ewidencji kart zbliżeniowych "WIZYTA" Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Książka odpraw służbowych Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzetu w użytkowaniu KWATERUNEK Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzetu w użytkowaniu TECHNIKA POLICYJNA Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzetu w użytkowaniu SPRZĘTU UZBROJENIA ALARMOWEGO Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzetu w użytkowaniu KONTROLI SPRZĘTU UZBROJENIA Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzetu - materiału w jednostce użytkującej Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Rejestr delegacji służbowych Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Ewidencja pobierania i zdawania kart flota Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu
- Książka doręczeń Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KMP w Poznaniu

 
Technika Kryminalistyczna

- Książka doręczeń Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu
- Dziennik korespondencyjny Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu
- Dziennik przepisów
- Skorowidz Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu
- Ewidencja faksów Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu
- Rejestr korespondencji wpływającej Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu
- Rejestr delegacji służbowych Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu
- Ewidencja wyjść w godiznach służbowych Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu
- Ewidencja służby/pracy w godzinach nadliczbowych Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu
- Ksiażka ewidencji kluczy Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu
- Lista obecności Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu
- Ewidencja osób, którym wykonano zdjęcie sygnalityczne
- Rejestracja daktyloskopijna
- Ewidencja zwolnień lekarskich i kart urlopowych Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu
- Formularze spisu spraw Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu
- Rejestr ewidencji wykorzystania kart zbliżeniowych "WIZYTA" Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu
- Księga druków ścisłego zarachowania
- Książka sprzętu techniki policyjnej
- Wykaz przesyłek nadanych Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu
- Wykaz przesyłek poleconych Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu
- Książka wydania broni z pododziału Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu
- Książka sprzętu biurowego
- Książka sprzętu kuchennego
- Książka Łączności i Informatyki

 

Wydział Kryminalny

- Książka doręczeń  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Dziennik korespondencyjny  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Ewidencja faksów  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Dziennik korespondencji wpływającej  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Dziennik przepisów
- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji kluczy  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Lista obecności  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Książka MWDSMI
- Zeszyt KCIK
- Rejestr teczek operacyjnych  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Ewidencja zwolnień lekarskich i kart urlopowych  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Rejestr nadgodzin  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Ksiażka kontroli osób zatrzymanych
- Zeszyt wypożyczenia kluczy ODN
- Dziennik stanowiska komputerowego ODN
- Ksiażka służby konwojowej
- Ksiażka dorpowadzeń osób
- Zeszyt odpraw  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Rejestr delegacji służbowych  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Rejestr notatników służbowych  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu, bron i amunicja  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu technika policyjna/ wyposażenie specjalne  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu sprzęt kwaterunkowy, sprzęt biurowy, sprzęt gorspodarczy, sprzęt stołówkowo - kuchenny, sprzęt wyposażenia specjalnego  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu łączności i informatyki  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu
- Zeszyt rzeczowych środków pracy operacyjnej  Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu

 
 
Wydział dw z Przestępczością Gospodarczą

- Dziennik korespondencyjny Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Dziennik przepisów Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Rejestr korespondencji wpływającej do Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Ewidencja faksów Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Książka doręczeń Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Dziennik przepisów Naczelnika Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji kluczy Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Książka kontroli sprzetu uzbrojenia
- Książka kontroli osób zatrzymanych
- Książka odpraw do konwojów i doprowadzeń Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Książka doprowadzeń osób Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Książka sużby konwojowej
- Rejestr ewidencji wydawania i wykorzystywania kart zbliżeniowych wizyta
- Książka wyjść Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji uzbrojenia wg numerów Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Ewidencja kart paliwowych FLOTA Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Książka wydania broni z pododdziału Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzetu w użytkowaniu KMP w Poznaniu Wydziału d/w z PG
- Dziennik stanowiska komputerowego ODN
- Książka osób wchodzących i wychodzących w strefę bezpieczną Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Zeszyt awarii i innych okoliczności towarzyszących przy utrudnieniach w pracy podczas korzystania z systemu MWD (DELTA, SMI, SIO)
- Ewidencja zmian sprzętowych i programowych komputera DELTA Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Księga druków ścisego zarachowania bloczków mandatów karnych Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Zeszyt ewidencji notatników służbowych Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzętu Łączności i Informatyki w jednostce użytkującej Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej Technika Policyjna Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych
- Dziennik podawczy oddziału Kancelarii Tajnej Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Książka osób wchodzących i wychodzących z oddziału Kancelarii Tajnej Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Rejestr Śledztw i Dochodzeń Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Rejestr Odmów Wszczęcia Wydziału d/w z PG KMP w Poznaniu
- Skorowidz podejrzanych
- Skorowidz pokrzywdzonych
- Rejestr wystąpień prokuratorskich
- Rejestr osób tymczasowo aresztowanych
- Rejestr korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą
- Ewidencja funkcjonariuszy zawieszonych w czynnościach sużbowych
- Rejestr wniosków do Prokuratury o poręczenie majątkowe, dozory, i inne środki
- Zeszyt rozmów ostrzegawczych w Wydziale d/w z PG KMP w Poznaniu
- Rejestr postepowań szkodowych
- Rejestr wniosków do Prokuratury zastosowanie zabezpieczenia majątkowego
- Dziennik podawczy
- Ewidencja wydanego sprzętu techniki operacyjnej

 
Wydział Wspomagający

- Dziennik korespondencyjny sekretariatu Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Rejestr korespondencji wpływajacej do dziennika korespondencyjnego Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Dziennik podawczy (książka doręczeń) dokumentów niejawnych Sekcji GMT
- Ewidencja faksów Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Zeszyt rozdzielników Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Rejestr delegacji służbowych Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Książka kontroli Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Rejestr nadgodzin Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Rejestr ewidencji wyjść w godzinach służbowych Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Dziennik podawczy - rejestr faktur i rachunków Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Dziennik przepisów MSWiA
- Dziennik przepisów KGP
- Dziennik przepisów KWP
- Dziennik przepisów KMP
- Dziennik przepisów Naczelnika Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Książka doręczeń Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji kluczy Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Rejestr ewidencji wydawania i wykorzystywania kart zbliżeniowych "WIZYTA" w jednostce/komórce organizacyjnej KMP w Poznaniu
- Zeszyt ewidencji pieczęci Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Zeszyt odpraw Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji - podręczna bibliotek sekcji GMT KMP w Poznaniu
- Lista obecności Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Księga druków ścisego zarachowania Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Księga kasowa Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Rejestr postępowań szkodowych Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Rejestr decyzji i ugód w sprawach szkód Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzetu w użytkowaniu - wyposażenie specjalne
- Książka ewidencji sprzetu w użytkowaniu - sprzęt kulturalno - oświatowy
- Książka ewidencji sprzetu w użytkowaniu - sprżet sportowy
- Książka ewidencji sprzetu w użytkowaniu - odzież ochronna
- Książka ewidencji sprzetu w użytkowaniu - sprzętu Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzetu w użytkowaniu - faktury za leczenie i wyżywienie koni służbowych
- Książka ewidencji sprzetu w użytkowaniu - sprzęt medyczny KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzetu w użytkowaniu - karty flota Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji sprzetu w użytkowaniu - materiały wyposażenia specjalnego
- Ewidencja wydanych zezwoleń
- Decyzje Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu / zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
- Książka ewidencji sprzetu w użytkowaniu - sprzet kwaterunkowy
- Książka ewidencji sprzetu w użytkowaniu - sprzet stołówkowo - kuchenny
- Książka ewidencji sprzetu - materiału w jednostce użytkującej
- Ksiażka sprzetu w użytkowaniu
- Ksiażka ewidencji sprzetu uzbrojenia w KMP w Poznaniu
- Książka wydania broni
- Książka wydania broni u dyżurnego KMP w Poznaniu
- Ksiażka materiału w jednostce użytkującej
- Książka depozytu broni
- Książka kontroli sprżetu uzbrojenia u dyżurnego KMP w Poznaniu
- Ksiażka ewidencji sprżetu w użytkowaniu 15 KWP Technika Policyjna ALKOTESTY
- Ksiażka ewidencji sprżetu w użytkowaniu 15 KMP Technika Policyjna ALKOTESTY
- Ksiażka ewidencji sprzętu - materiału w użytkowaniu technika Policyjna
- Ksiażka ewidencji sprżetu w użytkowaniu KWP Technika Policyjna
- Rejestr decyzji
- Rejestr lokali sużbowych w dyspozycji KMP w Poznaniu - rejestr elektroniczny
- Rejestr raportów o przydział lokalu służbowego - forma elektroniczna
- Rejestr pomocy finansowej
- Książki ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej - Zespołu Inwestycji Wydziału FZŁiI
- Rejestr badań narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym
- Książka ewidencji sprzetu w użytkowaniu KMP (p.poż, narżędzia, sprżet gospodarczy)
- Książka ewidencji materiału w jednostce użytkującej Wydział FZŁiI KMP w Poznaniu
- Ksiażka ewidencji sprzetu w użytkowaniu KMP w Poznaniu
- Ksiażka ewidencji sprzętu w użyczeniu
- Rejestr demontażu/montażu dysków SSD obsługujących system monitoringu wizyjnego w pojazdach służbowych KMP w Poznaniu
- Zeszyt Szkoleń Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu

 

- Dziennik korespondencyjny Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Dzienniki ewidencyjne Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Dziennik ewidencji wykonanych kopii Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Dziennik przepisów
- Rejestr oświadczeń majątkowych
- Rejestr wpływających ankiet bezpieczeństwa
- Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek – WKT – 111
- Dziennik stanowiska ODN
- Zeszyt kontroli wejść i wyjść dla stanowiska systemu ODN
- Rejestr korespondencji wpływającej Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Książka ewidencji kluczy Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Ewidencja czasu służby Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Rejestr postępowań sprawdzających
- Rejestr wydanych i odmów wydania poświadczeń
- Rejestr pieczęci Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Rejestr zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych
- Rejestr umorzeń postępowań sprawdzających
- Ewidencja faksów Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Wykaz przesyłek poleconych Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Wykaz przesyłek nadanych Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Lista obecności  Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Rejestr ewidencji kart WIZYTA Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Zeszyt rozkazów wpływających
- Ewidencja kart urlopowych i zwolnień lekarskich Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Formularz spisu spraw Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Ksiażka ewidencji sprzętu w użytkowaniu Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Zeszyt odpraw zadaniowych Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Zeszyt odpraw służbowych Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Rejestr delegacji służbowych Wydziału ds Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Poznaniu
- Zeszyt czynności administracyjnych
- Rejestr postępowań kontrolnych
- Rejestr wydanych upoważnień do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"
- Rejestr pobierania i zdawania teczek OZI przechowywanych w depozycie
- Rejestr osób wchodzacych do pomieszczeń objętych strefą ochronną
- Rejestr wydanych przedmiotów
- Rejestr zaświadczeń o odbyciu szkolenia z ochrony danych osobowych
- Rejestr pobierania kluczy do stanowiska ODN
- Rejestr wpływajacych wniosków o nadanie uprawnień / upoważnień KSIP lokalnych oraz SESPol

 
 
- Książka doręczeń Wydziału Sztab Policji KMP w Poznaniu
- Dziennik korespondencyjny Wydziału Sztab Policji KMP w Poznaniu
- Dziennik przepisów
- Książka odpraw i narad Wydziału Sztab Policji KMP w Poznaniu
- Ewidencja faksów Wydziału Sztab Policji KMP w Poznaniu
- Rejestr korespondencji wpływającej Wydziału Sztab Policji KMP w Poznaniu
- Rejestr delegacji służbowych Wydziału Sztab Policji KMP w Poznaniu
- Ewidencja wyjść w godiznach służbowych Wydziału Sztab Policji KMP w Poznaniu
- Ksiażka ewidencji kluczy Wydziału Sztab Policji KMP w Poznaniu
- Lista obecności Wydziału Sztab Policji KMP w Poznaniu
- Zeszyt pobierania karty FLOTA Wydziału Sztab Policji KMP w Poznaniu
- Książka wydania kluczy do pomieszczeń służbowych obiektu KMP w Poznaniu
- Książaka ewidencji przepustek jednorazowych
- Książka wydania kart zbliżeniowych dla osób sprzątajacych na terenie obiektu KMP w Poznaniu
- Książka dyspozytora (stanowisko recepcyjne)
- Rejestr ewidencji wydawania i wykorzystywania kart zbliżeniowych KMP w Poznaniu
- Lista obecności na stanowisku recepcyjnym
- Ewidencja wyjść w godiznach służbowych na stanowiku recepcyjnym
- Ewidencja faksów Stanowiska Kierowania
- Książka broni
- Ksiażka kontroli broni
- Ksiażka wyjść w godiznach służbowych Stanowiska Kierowania
- Książka przebiegu służby oficera inspekcyjnego
- Ksiażka kontroli spraw przekazanych dyżurnemu KMP w Poznaniu
- Rejestr interwencji Policji
- Ksiażka przebiegu służby Stanowiska Kierowania
- Dziennik podawczy do przekazywania poczty niejawnej
- Dziennik podawczy do przekazywania poczty jawnej

Metryczka

Data publikacji 26.06.2009
Data modyfikacji 15.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Chudziak
Osoba udostępniająca informację:
Beata Chudziak KMP Poznań
Osoba modyfikująca informację:
Beata Chudziak
do góry