Kamery nasobne - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kamery nasobne

Kamery nasobne

Informuje się, że na podstawie uprawnień wynikających z art. 15 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 161 z późn. zm.), od dnia 8 lutego 2019 r. na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu obejmującego swoim zasięgiem miasto Poznań i powiat poznański, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego oraz policjanci służby prewencyjnej Komisariatów Policji Poznań – Grunwald i Poznań – Nowe Miasto wykorzystują kamery nasobne do rejestrowania czynności służbowych. Czynności te dokumentowane są wyłącznie w przypadkach podejmowania przez policjantów interwencji w miejscach publicznych. Utrwalone nagrania są przechowywane przez Policję 30 dni od daty zapisu. W przypadkach, gdy nagrania będą wykorzystane do celów dowodowych, termin ten ulegnie przedłużeniu o okres wynikający z odrębnych przepisów. Proces przetwarzania danych utrwalanych przy użyciu kamer nasobnych spełnia wymogi określone w art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125). 

Metryczka

Data publikacji 11.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dolata Wydział Prezydialny
do góry