Kontrole przeprowadzone w 2012 roku - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole przeprowadzone w 2012 roku

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2012 roku w jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu

 

TEMAT KONTROLI

JEDNOSTKA/KOMÓRKA

RODZAJ KONTROLI

Czynności związane z nakładaniem mandatów karnych oraz realizacją obowiązków wynikających z Decyzji 130/2012 Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu z dnia 27.06.2012r.

KP w Stęszewie

problemowa

Realizacja zadań związanych z udzieleniem pomocy prawnej jednostkom Policji

KP Poznań - Północ

problemowa

Realizacja zadań w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny służby (pracy)

KP w Swarzędzu

KP w Murowanej Goślinie
 

problemowa

problemowa

Stan bezpieczeństwa pożarowego

KP w Buku

KP w Kórniku

KP w Mosinie

KP w Puszczykowie

KP w Stęszewie

KP w Swarzędzu

KP Poznań – Nowe Miasto

problemowa problemowa problemowa problemowa problemowa problemowa

problemowa problemowa

Prawidłowość prowadzenia postępowań szkodowych dotyczących środków transportu

Wydział Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki KMP Poznań

doraźna

Wykonywanie zadań przez komisariat Policji

KP Poznań - Targi

doraźna

Ocena poprawności czynności na miejscach zdarzeń drogowych w sprawach o przestępstwa z art. 177 § 1 i 2 Kodeksu karnego zakończonych postanowieniem o umorzeniu wobec braku znamion czynu zabronionego

Wydział Ruchu Drogowego KMP Poznań

doraźna

Metryczka

Data publikacji 04.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Chudziak
Osoba udostępniająca informację:
Beata Chudziak KMP Poznań

Nawigacja

do góry