Kontrole przeprowadzone w 2011 roku - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole przeprowadzone w 2011 roku

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2011 roku w jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu

TEMAT KONTROLI

JEDNOSTKA/KOMÓRKA

RODZAJ KONTROLI

Sposób telefonicznego przyjmowania zgłoszenia przez oficera dyżurnego o popełnionym czynie karalnym lub konieczności przeprowadzenia interwencji

Sztab Policji KMP Poznań

problemowa

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez służby dyżurne

KP Poznań Stare Miasto
KP Poznań Wilda

KP Poznań Jeżyce

problemowa
problemowa
problemowa

Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

KP Poznań Wilda
KP Poznań Północ

KP Poznań Nowe Miasto

KP Poznań Stare Miasto

problemowa
problemowa
problemowa
problemowa

Realizacja zadań w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny służby (pracy)

KP Poznań Jeżyce
KP w Kostrzynie Wlkp.
KP w Stęszewie

problemowa

problemowa

problemowa

Stan bezpieczeństwa pożarowego

- KP Poznań  Jeżyce

- KP Poznań Grunwald

- KP Poznań Wilda

- KP Poznań Północ

- KP w Kostrzynie Wlkp.

- KP w Tarnowie Podgórnym i w podległych rewirach dzielnicowych

- KP w Pobiedziskach

- KP w Luboniu

- Ogniwo Konne WZM KMP Poznań

problemowa problemowa problemowa problemowa problemowa problemowa

 

problemowa problemowa problemowa

Przestrzeganie przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 18.12.2001r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

WRD KMP Poznań

doraźna

Sposób wykonywania środka karnego przepadku przedmiotów z poleceniem zniszczenia, orzeczonego w prawomocnym wyroku sądowym

KP Poznań Targi,

KP w Murowanej Goślinie

doraźna

doraźna

Realizacja poziomu rejestracji daktyloskopijnej i zdjęć sygnalitycznych osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa kradzieży z włamaniem w okresie od 01 lipca do 30 listopada 2011r. oraz wykorzystania urządzenia „Ręczny skaner odbitek linii papilarnych - IBIS”

KP Poznań Grunwald

KP Poznań Jeżyce

KP Poznań Nowe Miasto

KP Poznań Stare Miasto

KP Poznań Północ

KP Poznań Wilda

doraźna

doraźna

doraźna

doraźna

doraźna

doraźna

Prowadzone postępowania przygotowawcze i sprawowany nad nimi nadzór

KP Poznań Stare Miasto

doraźna

Wykonywanie zadań i funkcjonowanie Zespołu  Przewodników Psów Służbowych WZM KMP w Poznaniu

Zespół Przewodników Psów Służbowych WZM KMP w Poznaniu

doraźna

Prowadzenie czynności związanych z rozprowadzaniem, rozliczaniem i ewidencjonowaniem grzywien w postępowaniu mandatowym

KP w Stęszewie

doraźna

Metryczka

Data publikacji 04.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Chudziak
Osoba udostępniająca informację:
Beata Chudziak KMP Poznań

Nawigacja

do góry