Kontrole przeprowadzone w 2010 roku - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole przeprowadzone w 2010 roku

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2010 roku w jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu

 

 

 

Temat kontroli:                              „Funkcjonowanie Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii”.       

Skontrolowane jednostki:         KP Poznań Północ, KP Poznań Targi, KP w Mosinie.

Rodzaj kontroli:                             kontrola problemowa.

 

 

Temat kontroli:                              „Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków”.              

Skontrolowane jednostki:         KP w Swarzędzu, KP w Luboniu, KP w Tarnowie Podgórnym               .

Rodzaj kontroli:                             kontrola doraźna.

 

 

Temat kontroli:                              „Realizacja zadań w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny służby (pracy)”.               

Skontrolowane jednostki:         KP Poznań Targi, KP w Puszczykowie, KP w Suchym Lesie, KP w Kórniku, Ogniwo Konne WZM KMP, KP w Swarzędzu, KP w Luboniu, KP w Tarnowie Podgórnym.

Rodzaj kontroli:                             kontrola problemowa (natomiast w przypadku Swarzędza, Lubonia i Tarnowa Podgórnego – kontrola doraźna).        

 

 

Temat kontroli:                              „Stan bezpieczeństwa pożarowego”.

Skontrolowane jednostki:         KP Poznań Targi, KP w Komornikach, KP w Puszczykowie, KP w Mosinie, Policyjna Izba Dziecka Wydziału Prewencji KMP, KP w Stęszewie, KP w Kórniku, KP w Suchym Lesie.

Rodzaj kontroli:                             kontrola problemowa.

 

 

Temat kontroli:                              „Realizacja zadań wynikających z Zarządzenia Nr 982 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 września 2007r. w sprawie zasad organizacji i trybu wykonywania przez Policję zadań związanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi oraz gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych”.

Skontrolowane jednostki:         KP Poznań Grunwald, KP Poznań Jeżyce, KP Poznań Nowe Miasto, KP Poznań Stare Miasto, KP Poznań Północ, KP Poznań Wilda, KP Poznań Targi, KP w Luboniu, KP w Swarzędzu, KP w Tarnowie Podgórnym.

Rodzaj kontroli:                             kontrola doraźna.

 

               

Temat kontroli:                              „Wykorzystanie funduszu operacyjnego”.

Skontrolowane jednostki:         KP Poznań Wilda.

Rodzaj kontroli:                             kontrola doraźna.

 

 

Temat kontroli:                              „Wykonywanie zadań przez Wydział Prewencji”.

Skontrolowane jednostki:         Wydział Prewencji KMP Poznań.

Rodzaj kontroli:                             kontrola doraźna.

 

 

Temat kontroli:                              „Wykonywanie zadań przez jednostkę Policji”.

Skontrolowane jednostki:         KP w Swarzędzu, KP w Luboniu, KP w Tarnowie Podgórnym              

Rodzaj kontroli:                             kontrola doraźna.

Metryczka

Data publikacji 04.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Chudziak
Osoba udostępniająca informację:
Beata Chudziak KMP Poznań

Nawigacja

do góry