Kontrole przeprowadzone w 2008 roku - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole przeprowadzone w 2008 roku

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych
przez funkcjonariuszy i pracowników
Wydziału Kontroli w roku 2008.
 
 
 
1.      Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach i jednostkach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu – przeprowadzono 5 kontroli.
 
2.      Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w jednostkach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu – przeprowadzono 5 kontroli.
 
3.      Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości realizacji zadań w zakresie efektywności w poszukiwaniu osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 
4.      Kontrola problemowa w zakresie prawidłowego obiegu i ewidencji dokumentów jawnych oraz postępowania z materiałami i dokumentacją niearchiwalną – przeprowadzono 2 kontrole.
 
5.      Kontrola sprawdzająca w zakresie prawidłowego obiegu i ewidencji dokumentów jawnych oraz postępowania z materiałami i dokumentacją niearchiwalną – przeprowadzono 14 kontroli.
 
6.      Kontrola doraźna w zakresie sprawowania nadzoru służbowego przez Komendantów Komisariatów Policji.
 
7.      Kontrola doraźna dotycząca zasad dokumentowania przebiegu służby i prawidłowości wykonywania postępowań przygotowawczych przez policjantów pełniących służbę w  Referacie Prewencji.
 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Chudziak
Osoba udostępniająca informację:
Beata Chudziak KMP Poznań

Nawigacja

do góry