Kontrole przeprowadzone w 2016 roku - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole przeprowadzone w 2016 roku

W roku 2016 zrealizowano następujące tematy kontroli:

 1. Prawidłowość przyjmowania telefonicznych zgłoszeń zakłócenia spoczynku nocnego na stanowisku kierowania KMP w Poznaniu”,
 2. „Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Komisariacie Policji Poznań - Grunwald”.
 3. „Prawidłowości wykonywania zadań w zakresie realizacji środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji w Komisariacie Policji Poznań - Grunwald”,
 4.  „Prawidłowości wykonywania zadań w zakresie realizacji środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji oraz w Komisariacie Policji Poznań - Stare Miasto”,
 5. „Prawidłowości obiegu dokumentacji jawnej wpływającej do Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto”.

Przegląd stanu bezpieczeństwa pożarowego wykonano w następujących jednostkach:

 • Komisariat Policji w Kórniku,
 • Komisariat Policji w Stęszewie,
 • Komisariat Policji w Pobiedziskach,
 • Komisariat Policji w Buku,
 • Komisariat Policji Poznań - Wilda,
 • Komisariat Policji Poznań - Północ,
 • Komisariat Policji Poznań - Jeżyce.

Kontrole nt. „Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny służby/pracy” w:

 • Komisariacie Policji w Korniku,
 • Komisariacie Policji w Tarnowie Podgórnym i podległych Rewirach Dzielnicowych w Baranowie i Rokietnicy.

Metryczka

Data publikacji 24.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dolata Wydział Prezydialny

Nawigacja

do góry