Plan kontroli na rok 2017 - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan kontroli na rok 2017

PLAN KONTROLI
WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W POZNANIU
NA ROK 2017
               
Niniejszy plan kontroli opracowano na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), pkt IV.1.1.-IV.1.4 Standardów kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r. oraz § 8 ust. 1 I § 9-10 Wytycznych w zakresie zasad I trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Załącznik do Decyzji Nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 r. - Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43
               
Lp. Obszar Tag Temat kontroli Podmiot kontrolowany Tryb Termin realizacji Uzasadnienie
1 KO   Terminowość wykonywania czynności sprawdzających oraz zakres dopuszczalnych czynności KP w Buku KP w Mosinie ZZ I kwartał Kontrola niezrealizowana w roku 2015, rozpoczęcie kontroli przewidziano na grudzień 2016 r.
2 KO   Zaangażowanie sił i środków Policji w czynności związane z udzielaniem pomocy i asystowaniem komornikom KP Poznań - Grunwald ZZ I kwartał Kontrola niezrealizowana w roku 2016. Realizacja wniosku zawartego w sprawozdaniu z postępowania skargowego l.dz. W.RMR.0510-70/2015
3 SK   Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków KP Poznań - Stare Miasto ZZ II kwartał Kontrola niezrealizowana w roku 2016. Obowiązek wynikający z art. 258 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego
4 KO   Ocena pierwszych czynności na miejscach wypadków drogowych z uwzględnieniem procesu decyzyjności oraz jakości czynności oględzinowych WRD KMP w Poznaniu WZ II kwartał Kontrola niezrealizowana w roku 2016. Polecenie Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu
5 KO   Realizacja poszukiwań Komisariaty Policji wskazane przez Naczelnika Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu ZZ III kwartał Kontrola niezrealizowana w roku 2016. Polecenie Komendnata Miejskiego Policji w Poznaniu
6 KO   Nadzór nad prawidłowością zabezpieczonych pojazdów w celach procesowych na koszt Policji Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KMP w Poznaniu WZ III kwartał Kontrola niezrealizowana w roku 2016. Polecenie I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu
7 KO   Zakres funkcjonowania komórek organizacyjnych ds. nieletnich Komisariaty Policji wskazane przez Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu ZZ IV kwartał Kontrola niezrealizowana w roku 2016. Polecenie Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu
8 BH   Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy/służby KP w Swarzędzu z Ogniwem Prewencji w Kleszczewie KP w Czerwonaku ZZ II i IV kwartał Obowiązek wynikający z § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 109, poz. 704 z poźn. zm.)
9 BH   Przegląd stanu bezpieczeństwa pożarowego KP Poznań-Grunwald KP w Tarnowie Podgórnym i podległe Rewiry Dzielnicowych KP w Mosinie KP Poznań - Nowe Miasto KP w Swarzędzu z Ogniwem Prewencji w Kleszczewie KP w Czerwonaku KP w Murowanej Goślinie KP w Kostrzynie ZZ I,II,III,IV kwartał Kontrole niezrealizowane w roku 2016. Obowiązek wynikający z Zarządzenia Nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2015r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji
               
    Obszary organizacyjne komórki kontroli:     Tryby kontroli
    BH kontrola zagadnień BHP i p.poż     ZZ zewnętrzna w trybie zwykłym
    KO kontrola ogólnopolicyjna     ZU zewnętrzna w trybie uproszczonym
    SK kontrola skarg i wniosków     WZ wewnętrzna w trybie zwykłym
            WU wewnętrzna w trybie uproszczonym
               

Metryczka

Data publikacji 26.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Wojciech Wasielewski
Osoba udostępniająca informację:
Beata Chudziak KMP Poznań

Nawigacja

do góry