kontrola 2009 - Kontrole przeprowadzone w 2009 roku - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole przeprowadzone w 2009 roku

kontrola 2009

 

                                                                                     Poznań, 2010-02-11

 

W Y K A Z

kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Komendy Miejskiej Policji w 2009 r.

 

 

1.       Kontrola problemowa dot. realizacji zadań w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (11 jednostek) oraz bezpieczeństwa i higieny służby /pracy/ w 13 komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych KMP w Poznaniu. Kontrolą objęto między innymi:

 

-         KP Poznań-Nowe Miasto

-         KP w Luboniu

-         KP w Tarnowie Podgórnym

-         KP Poznań-Grunwald

-         RD ul. Wyspiańskiego 7 KP Poznań-Grunwald

-         KP w Murowanej Goślinie

-         KP w Swarzędzu

-         KP w Pobiedziskach

-         KP w Czerwonaku

-         KP Poznań-Stare Miasto

-         KP w Buku

-         KP w Stęszewie

-         KP w Komornikach

-         KP Poznań-Jeżyce

-         Ogniwo Przewodników Psów Służbowych WZM KMP w Poznaniu

 

2.       Kontrola problemowa dotycząca prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w KP Poznań-Północ.

 

3.       Kontrola problemowa w zakresie rejestracji daktyloskopijnej osób podejrzanych w KP Poznań – Północ.

 

4.       Kontrola problemowa dot. prawidłowości prowadzenia rejestrów śledztw i dochodzeń w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu.

 

5.       Czynności sprawdzająco-wyjaśniające dotyczące przestrzegania przepisów § 20 ust. 4 Zarządzenia Nr 6/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 16.05.2000r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów. Czynności w powyższym zakresie przeprowadzono w dziewięciu jednostkach: KP Murowana Goślina, KP Czerwonak, KP Swarzędz, KP Poznań-Nowe Miasto, KP Poznań-Wilda (dwukrotnie), KP Poznań-Północ, KP Poznań-Stare Miasto, Wydział Prewencji KMP w Poznaniu, Wydział Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu.

 

6.       Jedna kontrola doraźna dotycząca pracy operacyjnej.

 

7.       Czynności sprawdzająco-wyjaśniające dotyczące przestrzegania przepisów Zarządzenia Nr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23.12.2004r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców w KP Poznań-Stare Miasto.

 

8.       Kontrola doraźna dotycząca zagadnień związanych z wykonywaniem zadań służbowych przez Wydział Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu.

 

9.       Kontrola doraźna związana z prawidłowością wykonywania powierzonych zadań przez Wydział  FZŁ i I KMP w Poznaniu. 

 

10.   Kontrola doraźna w zakresie terminów wszczęć postępowań przygotowawczych w Wydziałach Dochodzeniowo – Śledczych w trzech jednostkach tj.: Komisariatu Policji Poznań Północ, Poznań Stare Miasto i Poznań Nowe Miasto. 

 

11.   Kontrola doraźna Izby Dziecka w zakresie organizacji pracy i realizowania zadań służbowych. 

 

12.   Kontrola doraźna KP w Komornikach w zakresie rejestracji statystycznej przestępstw i wykroczeń, relacje interpersonalne pomiędzy Komendantem tej jednostki a podwładnymi.

 

13.   Kontrola doraźna dot. zdiagnozowania nadzoru nad prowadzeniem postępowań przygotowawczych realizowanych powyżej trzech i sześciu miesięcy. Kontrolą objęto siedem jednostek: KP Poznań – Targi, KP Poznań – Jeżyce, KP Poznań – Stare Miasto,  KP Czerwonak, KP Kostrzyn Wlkp., KP Luboń, KP Mosina.

 

 

        Naczelnik

                 Wydziału Kontroli

     Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

 

                podinsp. Piotr Mroziński

 

 

 

 

Sporządził: asp. szt. Andrzej Gałęcki /tel. służb. 156 – 94/

 

Metryczka

Data publikacji 17.02.2010
Data modyfikacji 17.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Iwanowski
Osoba udostępniająca informację:
Michał Iwanowski KMP Poznań
Osoba modyfikująca informację:
Michał Iwanowski
do góry