Kontrole przeprowadzone w 2008 roku

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w roku 2008 w KMP w Poznaniu

 

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych
przez funkcjonariuszy i pracowników
Wydziału Kontroli w roku 2008.
 
 
 
1.      Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach i jednostkach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu – przeprowadzono 5 kontroli.
 
2.      Kontrola problemowa w zakresie dotyczącym prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w jednostkach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu – przeprowadzono 5 kontroli.
 
3.      Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości realizacji zadań w zakresie efektywności w poszukiwaniu osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 
4.      Kontrola problemowa w zakresie prawidłowego obiegu i ewidencji dokumentów jawnych oraz postępowania z materiałami i dokumentacją niearchiwalną – przeprowadzono 2 kontrole.
 
5.      Kontrola sprawdzająca w zakresie prawidłowego obiegu i ewidencji dokumentów jawnych oraz postępowania z materiałami i dokumentacją niearchiwalną – przeprowadzono 14 kontroli.
 
6.      Kontrola doraźna w zakresie sprawowania nadzoru służbowego przez Komendantów Komisariatów Policji.
 
7.      Kontrola doraźna dotycząca zasad dokumentowania przebiegu służby i prawidłowości wykonywania postępowań przygotowawczych przez policjantów pełniących służbę w  Referacie Prewencji.
 

 

Metryczka

Data publikacji 24.06.2009
Data modyfikacji 26.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Gałęcki
Osoba udostępniająca informację:
Beata Idczak KMP Poznań
Osoba modyfikująca informację:
Beata Idczak
do góry