Wezwanie - Ogłoszenie - depozyt - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - depozyt

Wezwanie

                                                                                                                                                                                                                                                      Poznań, dnia 18.06.2019 r.

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

W POZNANIU

 

 

Rd-I-MO-539-4/19

 

 

 

 

 

WEZWANIE

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 roku, nr 208 poz. 1537 ze zmianami), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione( właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do niezwłocznego odbioru w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia 19.06.2019 r. depozytu w postaci samochodu m-ki Nissan Serena o nr rej. SZO 14PS przechowywanego na parkingu strzeżonym Auto Chara przy ul. Skórzewskiej 59 w Wysogotowie.

 

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów, w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia 19.06.2019 r. z mocy prawa nastąpi jego likwidacja poprzez przejście praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 03.07.2019
Data modyfikacji 03.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Beata Chudziak KMP Poznań
Osoba modyfikująca informację:
Beata Chudziak
do góry