Poniedziałek, 30 listopada 2015, data aktualizacji serwisu: 20.11.2015
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
491.871 osób

2014

19.06.2009

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.
 
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007r. z późn. zm. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 
Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu publikowane jest na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
 
 
2014 rok - miasto Poznań
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 rok - powiat poznański
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.06.2009

04.11.2014
Autor : Agnieszka Dolata
Opublikowane przez : Agnieszka Dolata
KMP Poznań
Statystyka strony: 3629 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA