DO oświadczeń podstawa prawna - 2014 - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.
 
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007r. z późn. zm. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 
Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu publikowane jest na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
 
 
2014 rok - miasto Poznań
 
Komisariat Policji Poznań - Wilda - mł. insp. Andrzej Łuksza
 
Komisariat Policji Poznań - Nowe Miasto - podinsp. Michał Kniat
 
Komisariat Policji Poznań - Targi - nadkom. Marek Milewski
 
Komisariat Policji Poznań - Jeżyce - podinsp. Janusz Wiśniewski
 
Komisariat Policji Poznań - Północ - nadkom. Tomasz Paziewski
 
Komisariat Policji Poznań - Grunwald - podinsp. Adam Kachel
 
Komisariat Policji Poznań - Stare Miasto - mł. insp. Franciszek Rusyniak
 
 
 
 
2014 rok - powiat poznański
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 19.06.2009
Data modyfikacji : 04.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Dolata
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dolata KMP Poznań
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dolata
do góry