oświadczenia majątkowe - 2016 - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.
 
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007r. z późn. zm. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 
Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu publikowane jest na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
 
 
2016 rok - miasto Poznań
 
 
Komisariat Policji Poznań - Wilda - mł. insp. Andrzej Łuksza
 
Komisariat Policji Poznań - Grunwald - podinsp. Michał Woźniak
 
Komisariat Policji Poznań - Jeżyce - podkom. Piotr Gruszka
 
Komisariat Policji Poznań - Nowe Miasto - podinsp. Maciej Krystofek
 
 
 
 
 
 
2016 rok - powiat poznański
 
 
Komisariat Policji w Kórniku - podinsp. Paweł Malusiak
 
Komisariat Policji w Swarzędzu - podkom. Eugeniusz Sierański
 
Komisariat Policji w Suchym Lesie - asp. szt. Andrzej Pabijan
 
Komisariat Policji w Kostrzynie - asp. szt. Sławomir Pawlaczyk
 
Komisariat Policji w Murowanej Goślinie - podinsp. Marek Milewski
 
Komisariat Policji w Komornikach - asp. szt. Dariusz Nowak
 
Komisariat Policji w Pobiedziskach - kom. Roman Warda
 
Komisariat Policji w Stęszewie - asp.szt. Paweł Maślona
 
Komisariat Policji w Buku - st.asp. Hubert Spychała
 
Komisariat Policji w Puszczykowie - asp. szt. Tomasz Maćkowiak
 
Komisariat Policji w Mosinie - podkom. Wojciech Naskręt
 
Komisariat Policji w Luboniu - podkom. Dariusz Majewski
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 16.03.2016
Data modyfikacji 05.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Dolata
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dolata Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dolata
do góry