Oświadczenia majątkowe - za 2019 rok - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.
 
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007r. z późn. zm. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 
Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu publikowane jest na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
 
 
 
nadkom. Robert Przyjemski - Komendant KP Poznań Jeżyce
 
mł. insp. Tomasz Sworowski - Komendant KP Poznań Wilda
 
mł. insp. Andrzej Łuksza - Komendant KP Poznań Grunwald
 
mł. insp. Michał Woźniak - Komendant KP Poznań Stare Miasto
 
kom. Artur Radzik - Komendant KP Poznań Północ
 
mł. insp. Maciej Krystofek - Komendant KP Poznań Nowe Miasto
 
 
kom.Dariusz Maroń - Komendant KP Puszczykowo
 
asp. Dominik Sierżant - Komendant KP Suchy Las
 
kom. Dariusz Majewski - Komendant KP Luboń
 
nadkom. Roman Warda - Komendant KP Pobiedziska
 
kom. Eugeniusz Sierański - Komendant KP Swarzędz
 
kom. Piotr Wiczyński - Komendant KP Dopiewo
 
asp. szt. Paweł Maślona - Komendant KP Stęszew
 
asp. szt. Hubert Spychała - Komendant KP Buk
 
podkom. Marcin Woś - Komendant KP Mosina
 
podkom. Bartosz Brembor- Komendant KP Czerwonak
 
podinsp. Marek Milewski - Komendant KP Murowana Goślina
 
asp. szt. Dariusz Nowak - Komendant KP Komorniki
 
st. asp. Paweł Michalski - Komendant KP Kórnik
 
asp. szt. Krzysztof Kliński - Komendant KP Kostrzyn
 
mł. insp. Mirosław Gogołek - Komendant KP Tarnowo Podgórne

Metryczka

Data publikacji 11.03.2019
Data modyfikacji 02.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Daniela Poplewska Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Beata Chudziak
do góry