Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO - Petycje - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji.

 

Kontakt:

ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań

tel(61) 8-415-600 

faks numer (61)8-415-669

 

Komendant Miejski Policji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - podisnp. Wojciecha Wasielewskieg. Adres mailowy: iod.poznan@po.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisow ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

KMP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjachW przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pama petycji.

Metryczka

Data publikacji 13.06.2018
Data modyfikacji 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dolata Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dolata
do góry