Status prawny - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku
 
 
  

Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Zarządzenie nr 361 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Zarządzenie nr 1388 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Zarządzenie nr 92 z dnia 11 luty 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

 

Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2015 r.

 
 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 17.06.2009
Data modyfikacji 21.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Dolata
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dolata KMP Poznań
Osoba modyfikująca informację:
Beata Chudziak
do góry