jhjh - Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Naczelnik - podinsp. Agata Lasota - Jądrzak
 
Sekretariat
 
tel. 61 84 153 62, fax. 61 84 140 66
 
 
 

Do zadań Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności.

 

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
 2. Opracowanie, aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych Komendy, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz nadzorowanie jego realizacji.
 3. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.
 4. Wykonywanie zadań związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Realizacja kontroli w ramach nadzoru służbowego w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych poprzez komórki i Komisariaty Policji.
 6. Prowadzenie kancelarii tajnej, oddziałów kancelarii tajnych oraz nadzorowanie pracy innych niż kancelaria tajna komórek odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych.
 7. Prowadzenie postępowań sprawdzających zwykłych, poszerzonych i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa policjantom, pracownikom Komendy oraz kandydatom do służby lub pracy w Policji.
 8. Prowadzenie kontrolnych postępowań sprawdzających w przypadku gdy o osobie, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa, zostaną ujawnione nowe informacje wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy.
 9. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, zgodnie z ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
 10. Szkolenie policjantów i pracowników komórek Komendy oraz Komisariatów Policji w zakresie przewidzianym przepisami z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych.
 11. współdziałanie z Wydziałem ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz właściwymi służbami i instytucjami w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych;
 12. Przeprowadzanie czynności zmierzających do wyjaśnienia okoliczności w przypadku naruszenia przepisów o  ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych
 13. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.

Metryczka

Data publikacji 29.08.2013
Data modyfikacji 05.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Dolata
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dolata KMP Poznań
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dolata
do góry